O zawartości opracowanych w PBW w Przemyślu pakietów decyduje tematyka, nieistotna jest forma, w jakiej prezentowane jest zagadnienie. Dlatego też pakiety zawierają dostępne w PBW w Przemyślu materiały publikowane w dokumentach drukowanych czyli czasopismach i książkach, materiałach audiowizualnych   oraz w elektronicznych zasobach Internetu.